Art og Kultur

Den tyske riviera er på mange måder noget særligt…

Mecklenburgs østersøkyst præges af et tæt net af herlige godser og palæer. Da Mecklenburgs klostre blev opgivet i det 16. århundrede, overgik deres enorme ejendomme til landsherrerne. Som følge heraf opstod knapt 2.600 godser og riddergodser, hvoraf nogle i dag, efter omfattende renovering og genopretning, stråler i ny glans. 500 godshaver og –parker er beskyttede områder, og med knapt 60 parker råder amtet Doberan over Mecklenburg-Vorpommerns største antal godsparker.